Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen,
p/a Maarten VERMOST 
Antwerpsestraat, 10 - 2850 BOOM 
Tel.: 03/880.70.15  
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Wij geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod van verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot uw verzekeringsmakelaar. 

De aansprakelijkheid van de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout vanwege de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen worden ingeroepen. 

De informatie over diensten en producten die de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zo niet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website. 

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. Tevens gelden er auteursrechten op alle beelden, logo's, foto's, afbeeldingen, enz. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens, deels of volledig, verboden, zelfs indien de bron wordt vermeld. 

U kan op deze website verwijzingen of hyperlinks terugvinden naar andere websites die geen eigendom zijn van de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen. De verstrekte informatie, publicatie en inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen. Hetzelfde geldt voor alle websites via dewelke u, op welke manier dan ook, toegang heeft tot de website van de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen.

Contactgegevens

Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen
C/o VANHEULE & CO
Lange Nieuwstraat 21-23 B.7
2000 Antwerpen

secretariaat@antwerpsekring.be