Inwendig reglement (werkwijze – afspraken)

Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidgeld dient per werkingsjaar en per persoon te worden betaald, niet per kantoor, onderneming of organisatie. Het werkingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar. Ieder lid wordt voor aanvang van het werkingsjaar uitgenodigd het lidgeld te voldoen. Leden die in de loop van het werkingsjaar worden aanvaard krijgen pas een uitnodiging voor de betaling van het lidgeld het eerstvolgende volledige werkingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is er geen terugbetaling voor de niet-verbruikte periode van het werkingsjaar. Leden die na het ontvangen van twee herinneringen (1stena vier en 2dena acht weken) tot betaling van het lidgeld hieraan geen gevolg geven worden geschrapt als lid.

Online ledenlijst

Enkel leden die hun lidgeld tijdig hebben voldaan worden in de ledenlijst opgenomen. De gegevens die in de lijst worden opgenomen zijn deze die door het lid werden vermeld op het toetredingsformulier, of de gegevens die tijdig aan het secretariaat werden meegedeeld. 

Activiteiten

Ieder lid wordt persoonlijk per e-mail uitgenodigd voor al de activiteiten. In principe zijn er per werkingsjaar 4 activiteiten (lunch of ontbijt) en 1 event (waarop de partners van de leden eveneens kunnen worden uitgenodigd). Normaliter zijn er in juli en augustus geen activiteiten. De lunches vinden plaats op de aangeduide locatie, in principe de dinsdagmiddag. De ontvangst (aperitief + hapjes) is voorzien om 11u30. Aansluitend is er een lunch bestaande uit een voor- en hoofdgerecht vergezeld van aangepaste dranken. 

Er kan voor de activiteiten een gastspreker uitgenodigd worden die zijn toespraak houdt na het voorgerecht (bij voorkeur over een niet verzekeringsgerelateerd onderwerp)

Ter afsluiting is er een dessert(enbuffet) waar gezellig kan worden nagepraat. Er wordt gestreefd om het formele gedeelte uiterlijk om 14u30 te beëindigen. Voor de avondactiviteit worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Niet-leden

Niet-leden kunnen door leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de lunches. Niet-leden kunnen slechts 1 maal per werkjaar van deze uitnodiging genieten. Het lid dat het niet-lid uitnodigt staat in voor de betaling van het inschrijvingsgeld voor de activiteit. De volledige identiteit van het niet-lid dient te worden opgegeven aan het secretariaat.

Betalingen

Ieder lid zorgt zelf voor de correcte uitvoering van de betalingen (lidgeld, activiteiten, …). Er worden geen facturen of kostennota’s opgesteld dan diegene die worden gezonden bij de uitnodiging tot betaling. Betalingen dienen tijdig te worden uitgevoerd op het vermelde rekeningnummer. Leden die voor een activiteit hebben ingeschreven kunnen slechts hun inschrijving annuleren mits verwittiging aan het secretariaat ten laatste een week voorafgaand aan de activiteit. Vermits dan de reservaties aan de catering worden doorgegeven dienen deze door de Antwerpse Kring te worden betaald en zal bijgevolg het lid de betaling verschuldigd zijn.

Contactgegevens

Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen
C/o VANHEULE & CO
Lange Nieuwstraat 21-23 B.7
2000 Antwerpen

secretariaat@antwerpsekring.be