Geschiedenis

De Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen werd opgericht op 18 april 1974 op initiatief van een aantal prominente personen uit de verzekeringssector, onder voorzitterschap van Stichter-Voorzitter Paul FIERENS. Inmiddels heeft de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen naam en faam weten op te bouwen, zowel binnen als buiten de verzekeringssector. 

De tweemaandelijkse bijeenkomsten (die in principe plaatsvinden telkens de 2de dinsdag van de maanden februari, april, juni, oktober en december) worden bijgewoond door de bestuurs- en/of directieleden van verzekeringsmaatschappijen (of de personen die leiding geven aan de commerciĆ«le buitendienstmedewerker(s)), de verzekeringsproducenten en de leidinggevende personen die beroepshalve een rechtstreekse binding hebben met de verzekeringssector (advocaten, experten, ...). Tevens nemen Emeritusleden en Ereleden deel. 
Tijdens een sfeervolle middagcauserie leggen de leden nieuwe contacten en worden eerdere relaties verstevigd. 
Telkens is er een eminente gastspreker uit een sociale, culturele, politieke, ecologische of economische sector (cfr. lijst sprekers).

Voorzitters sedert 1974

Sprekers en onderwerpen van vorige activiteiten

Contactgegevens

Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen
C/o VANHEULE & CO
Lange Nieuwstraat 21-23 B.7
2000 Antwerpen

secretariaat@antwerpsekring.be